Çerez Politakası

Çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, www.hanibana.com (“İnternet Sitemiz”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Turuncudan Kozmetik Itriyat Gıda Paz. Yay. Dan. Hiz. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, İnternet Sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet Sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1)    Çerez Çeşitleri

(i)    Kullanım süresine göre çerez çeşitleri

İnternet Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

(ii)    Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

(iii)    Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

a.    Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler İnternet Sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler İnternet Sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

b.    Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler İnternet Sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

c.    İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, İnternet Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

d. Analitik Çerezler
Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesini nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, ziyaret süresi vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

2)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam/Pazarlama çerezleri ve Analitik Çerezler, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerez    Açıklama    Kategori    Saklanma Süresi    Sağlayıcı    Çerez Tipi
datr    Datr çerezinin amacı, Facebook'a bağlanmak için kullanılan web tarayıcısını, oturum açmış kullanıcıdan bağımsız olarak belirlemektir. Bu çerez, Facebook’un güvenlik ve site bütünlüğü özelliklerinde önemli bir rol oynar.    Pazarlama    1 Yıl    .facebook.com    Üçüncü Taraf
wd    Bu çerez, tarayıcı penceresi boyutlarını saklar ve Facebook tarafından sayfanın oluşturulmasını optimize etmek için kullanılır.    Pazarlama    7 Gün    .facebook.com    Üçüncü Taraf
_js_datr    Facebook'un birincil reklam çerezidir ve reklamları yayınlamak, ölçmek ve alaka düzeylerini artırmak için kullanılır.    Pazarlama    1 Yıl    .facebook.com    Üçüncü Taraf
fr    Facebook'un birincil reklam çerezidir ve reklamları yayınlamak, ölçmek ve alaka düzeylerini artırmak için kullanılır.    Pazarlama    90 Gün    .facebook.com    Üçüncü Taraf
sb    Bu çerez Facebook tarafından tarayıcı ayrıntılarını saklamak için kullanılır.    Pazarlama    1 Yıl    .facebook.com    Üçüncü Taraf
ecom_lstcrtsync_    Hanibana tarafından özel olarak yazılmış e-ticaret çerezleridir. Son tercihler özelindeki senkronizasyonu sağlar.    Gerekli    Oturum çerezi    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_lstcrtsync        Gerekli    Oturum çerezi    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
test_cookie    Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimize edilmesi için kullanılır. Üçüncü taraf çerezidir.    Pazarlama    15 Dakika    .doubleclick.net    Üçüncü Taraf
qanalytcs_tts    Hanibana tarafından özel olarak yazılmış çerezlerdir. Analitik süreçleri için atanır.    Gerekli    30 Gün    www.hanibana.com
Birinci Taraf
qanalytcs_test        Gerekli    30 Gün    www.hanibana.com
Birinci Taraf
qanalytcs_scrnwdth        Gerekli    30 Gün    www.hanibana.com
Birinci Taraf
IDE    Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimize edilmesi için kullanılır. Üçüncü taraf çerezidir.    Pazarlama    1 Yıl    .doubleclick.net    Üçüncü Taraf
ecomcode    Hanibana tarafından özel olarak yazılmış e-ticaret çerezleridir. Son tercihler özelindeki en son ziyaret edilen ürünler, dil tercihleri ve incelenen ürün bilgisinin tutulmasını ve kullanıcının site ziyaretini iyileştirmeyi sağlar.    Gerekli    5 Gün    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_visprods_        Gerekli    30 Gün    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_visprods        Gerekli    30 Gün    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_lstcrtsum_        Gerekli    24 Saat    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_lstcrtsum        Gerekli    24 Saat    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_lang_        Gerekli    24 Saat    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_lang        Gerekli    24 Saat    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_ecomcode_        Gerekli    2 Gün    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_ecomcode        Gerekli    2 Gün    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_crrntpg_        Gerekli    24 Saat    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
ecom_crrntpg        Gerekli    24 Saat    .www.hanibana.com    Birinci Taraf
_ttp    Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır.    Pazarlama    1 Yıl    .tiktok.com    Üçüncü Taraf
_tt_enable_cookie    Web sitesindeki kullanıcı davranışları ve satın almalar hakkında veri toplamak ve reklamların etkisini ölçmek için Tiktok tarafından kullanılır.    Pazarlama    1 Yıl    .hanibana.com    Birinci Taraf
_gid    Google Analytics tarafından sayfa görüntülenmelerini saymak ve depolamak için kullanılır.    Analitik    24 Saat    .hanibana.com    Birinci Taraf
_gcl_au    Bu çerez; Google AdSense tarafından, Google AdSense hizmetlerini kullanan web siteleri arasından web sitelerinde reklam verimliliğini kapsamında kullanılır.    Pazarlama    90 Gün    .hanibana.com    Birinci Taraf
_gat_gtag_UA_239020223_1    Google Analytics tarafından istek oranını kısaltmak için kullanılan çerezdir.    Analitik    46 Saniye    .hanibana.com    Birinci Taraf
_ga_W7D0Q6ZSYQ    Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.    Analitik    1 Yıl    .hanibana.com    Birinci Taraf
_ga    Kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının Web Sitesi'nde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini (örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için tutulmaktadır. Üçüncü taraf çerezidir.    Analitik    1 Yıl    .hanibana.com    Birinci Taraf
_fbp    Üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. Üçüncü taraf çerezidir    Pazarlama    90 Gün    .hanibana.com    Birinci Taraf


3)    İlgili Kişilerin Talepleri
İnternet Sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki talepleri, https://www.hanibana.com internet adresimizdeki başvuru formunun doldurularak elden veya noter kanalı ile Kirazlıtepe Mah. Boğaziçi Cad. No:53/A Üsküdar - İstanbul adresine ulaştırılmasını ve [email protected] e-posta adresimize iletilmesini takiben en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.


4)    Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları
İnternet Sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.


Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome     https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox    https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

Safari    https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera    https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...